0247-233 50

Om Research Electronics

Research Electronics i korthet

Vi skapar kundanpassad elektronik inom en mängd olika verksamhetsområden och brancher. Ofta handlar det om styr- och reglerutrustningar som kräver stor snabbhet och precision eller mätutrustningar för extrema miljöer. Här blir dina ideér och visioner verklighet.

Våra problemlösare och konstruktörer har hög kompetens inom både analog och digital konstruktion, höga och låga frekvenser, hård- och mjukvara. Det gör att vi kan ta fram driftsäkra lösningar som inte redan finns på marknaden. Elektronik kan lösa fler problem än du tror.

Research Electronics gör det omöjliga möjligt.

 

Elektronik som förverkligar dina visioner

Du kanske har en idé eller ett problem, men känner inte till vad som kan lösas med hjälp av elektronik.
Vi fungerar därför initialt som ditt bollplank. Tillsammans med dig identifierar vi visionen eller problemet, diskuterar förslag och fakta tills vi är överens om hur vi ska gå till väga, samt utformar en specifikation för den tänkta produkten. Vi har bred kompetens och arbetar med:

– Analog och digital elektronik
– Mjukvara och hårdvara
– Låga signalnivåer
– Extremt höga frekvenser

Skräddarsydda elektroniksystem – hela vägen från idé till färdig produkt.

 

Från idé till produktion – så här arbetar vi

Vi har stort engagemang och finns med under hela processen – hela vägen från idé till produktion och installation:

  1. Faktainsamling – Vi diskuterar och identifierar din idé, vision eller ditt problem.
  2. Utredning, analys och förslag på lösningar.
  3. Produktspecifikation – Vi diskuterar förslagen och specificerar till sist vad produkten ska klara av.
  4. Konstruktion – Vi konstruerar hård- och mjukvaran och designar kretskorten.
  5. Produktion av elektronik – Vi framställer prototyper och serietillverkar.
  6. EMC-testning av prototyper för CE-märkning.
  7. Installation – Vi installerar direkt på plats hos slutkunden.

Vi bygger och anpassar även datorer, servrar och nätverkslösningar efter dina behov.
Vår bredd är er garanti för en bra slutprodukt!