0247-233 50

Control system for Cibes Lift AB

Cibes Lift

Cibes Lift AB is Europe’s leading manufacturer of screw-driven platform lifts with shafts. The company’s business concept is to manufacture unique products in the field of platform lifts. The main target groups are foreign distributors and Swedish construction companies.

Research Electronics has helped Cibes develop its own, flexible control system. Instead of using a standard PLC system, special electronics from Research Electronics have made the new system more adapted to the customer’s unique requirements. Production has been simplified and Cibes saves on cable and connections.

www.cibeslift.com >

Our cooperation with Research Electronics has been incredibly good over the years. They have always been ready to help us when we needed it and they are always easy to get hold of. The new control system that they helped us develop still feels modern today, even though it is ten years old.

/ Sven-Ivar Hillman, Cibes Lift AB

 

Styrsystem för Cibes Lift AB

Cibes Lift
Cibes Lift AB är Europas ledande tillverkare av skruvdrivna plattformshissar med schakt. Företagets affärsidé är att tillverka unika produkter inom området plattformshissar. Målgrupperna är i första hand utländska distributörer och svenska byggbolag.

Research Electronics har hjälpt Cibes utveckla ett eget, flexibelt styrsystem. Istället för att använda ett standardiserat PLC-system har specialelektronik från Research Electronics gjort det nya systemet mer anpassat efter kundens unika behov. Produktionen har förenklats och Cibes spar in på kabel och förbindningar.

Cibes Lift >

Vårt samarbete med Research Electronics har varit otroligt bra genom åren. De har alltid ställt upp och hjälpt oss när vi behövt det och det går alltid att få tag på folk. Det nya styrsystemet som de har hjälpt oss att utveckla känns fortfarande modernt, trots att det har tio år på nacken.

/ Sven-Ivar Hillman, Cibes Lift AB