Styrsystem för Cibes Lift AB

Cibes Lift
Cibes Lift AB är Europas ledande tillverkare av skruvdrivna plattformshissar med schakt. Företagets affärsidé är att tillverka unika produkter inom området plattformshissar. Målgrupperna är i första hand utländska distributörer och svenska byggbolag.

Research Electronics har hjälpt Cibes utveckla ett eget, flexibelt styrsystem. Istället för att använda ett standardiserat PLC-system har specialelektronik från Research Electronics gjort det nya systemet mer anpassat efter kundens unika behov. Produktionen har förenklats och Cibes spar in på kabel och förbindningar.

Cibes Lift >

Vårt samarbete med Research Electronics har varit otroligt bra genom åren. De har alltid ställt upp och hjälpt oss när vi behövt det och det går alltid att få tag på folk. Det nya styrsystemet som de har hjälpt oss att utveckla känns fortfarande modernt, trots att det har tio år på nacken.

/ Sven-Ivar Hillman, Cibes Lift AB