0247-233 50

Ehrlund Microphones – a cleaner sound

Ehrlund Microphones - A cleaner sound

The Ehrlund microphone is well known in music circles for having high sensitivity and extremely low self-noise. It is available as a studio microphone, a dual microphone, a pickup and a broadcast microphone that is specially adapted for speech. There is also a preamp with low self-noise and low power requirements.

The microphone was invented by Göran Ehrlund, who has over 30 years’ experience working with audio and recording technology. The principle is based on a triangular micron membrane, which reduces its own resonances and produces naturally good sound. Göran has patented the triangular microphone capsule and the triangular pickup.

In 2007, Research Electronics came into the picture as a partner. We developed the electronics further and helped the product achieve its full potential and become ready for the market. Ehrlund Microphones are now used by, among others, sound designers and film companies, as well as several studios in Sweden and in the USA. The microphones’ natural sound combined with the right electronics ensure unparalleled sound recording ability.

Ehrlund website >

The microphone was invented by Göran Ehrlund, who has over 30 years’ experience working with audio and recording technology.

Ehrlund Microphones

Ehrlund Microphones – a cleaner sound

Ehrlund Microphones - A cleaner sound
Ehrlundmikrofonen är känd i musikerkretsar för att ha hög känslighet och mycket lågt egenbrus. Den finns både som studiomikrofon, dubbelmikrofon, pickup och en broadcastmikrofon som är specialanpassad för tal. Det finns även en preamp med lågt egenbrus och låg strömförsörjning.

Mikrofonen har uppfunnits av Göran Ehrlund, med över 30 års erfarenhet av att arbeta med ljud och inspelningsteknik. Principen bygger på ett triangulärt mikronmembran, som minskar egenresonanserna och får fram ett naturligt bra ljud. Göran har patent på den triangulära mikrofonkapseln och den triangulära pickupen.

År 2007 kom Research Electronics in i bilden som samarbetspartner. Vi utvecklade elektroniken ytterligare och hjälpte produkten att nå sin fulla potential och bli färdig för marknaden. Ehrlund Microphones används nu bland annat av ljuddesigners och filmbolag samt flera studios såväl i Sverige som i USA. Mikrofonens naturliga ljudbild i kombination med rätt elektronik ger en ljudupptagningsförmåga som saknar motstycke.

Till Ehrlunds hemsida >

Mikrofonen har uppfunnits av Göran Ehrlund, med över 30 års erfarenhet av att arbeta med ljud och inspelningsteknik.

Ehrlund Microphones