0247-233 50

Svensk Kärnbränslehantering, SKB

Svensk kärnbränslehantering, SKB

Svensk Kärnbränslehantering, SKB, har i uppdrag att ta hand om det radioaktiva avfall som kommer från kärnkraft, sjukvård, industri och forskning. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö. Research Electronics har hjälpt SKB att ta fram mätutrustning för datainsamling av kemi, tryck och temperatur ner på 1.000 meters djup. För att klara av att mäta på det djupet krävs en utrustning som klarar höga ohmvärden, samtidigt som bruset måste vara så lågt som möjligt för att slippa störningar och få en klar signal.

www.skb.se >

Research Electronics har varit en stor hjälp i utvecklingen av mätutrustningen. De har hela tiden varit med på noterna kring hur avancerat det hela är och kommit med bra lösningar. Kontakten har varit trevlig och fungerat jättebra.

/ Karl Göran Nederfeldt, teknisk ingenjör, SKB