0247-233 50

Control concept for Refox treadmills and skiing treadmills

Refox löparband

Refox manufactures equipment for physiological monitoring and training, primarily treadmills, but also skiing treadmills. Customers include the emergency services in Sweden, Norway and Finland, as well as elite skiers and runners around the world.

Research Electronics has been involved from the start of the process to develop a control concept for the treadmill, which maintains the exact speed regardless of load. In the early 1990s, the emergency services replaced their cycle-based physical test with a standardised program on treadmills, developed by Refox and Research Electronics. The treadmill is able to maintain a high correlation between speed and weight, so the readings are as accurate as possible. Many elite runners also use the treadmill for qualitative training during the winter season.

The treadmill’s control box contains pre-programmed routes for running or skiing. In recent years, it has been updated with a smart card interface, enabling you to add your own courses. For example, you can run your own course with a GPS and then load it into the box, or choose a pre-recorded route, such as the GöteborgsVarvet race.

 

Research Electronics have been there from the beginning and have helped me with development and programming. They have unique expertise and can always help to find solutions. It gives you a great feeling of confidence.

/ Leif Carmling, Refox

 

 

Refox löparband och rullskidband

Refox löparband

Refox tillverkar utrustning för fysiologisk mätning och träning, främst löparband men också rullskidband. Kunder är räddningstjänsten i Sverige, Norge och Finland samt elitskidåkare och elitlöpare över hela världen.

Research Electronics har varit med från starten med att ta fram ett styrkoncept till bandet, som håller exakt hastighet oavsett belastning. I början på 90-talet ersatte räddningstjänsten sina fystest på cykel med ett standardiserat program på löparband, framtaget av Refox och Research Electronics. Bandet klarar av att hålla en hög korrelation mellan hastighet och vikt, så mätvärdena blir så korrekta som möjligt. Många elitlöpare använder också bandet för kvalitativ träning under vintersäsong.

Bandets styrbox innehåller färdigprogrammerade banor för löpning eller skidåkning. På senare år har den uppdaterats med ett smartcard-interface där man kan lägga in egna banor. Man kan till exempel springa sin egen runda med en gps och sedan lägga in den i boxen, eller välja en förinspelad bana som Göteborgsvarvet.

www.refox.se >

Research Electronics har funnits med från början och hjälpt mig med programmeringen. De har en unik kunskap och hjälper alltid till att hitta lösningar. Det känns väldigt tryggt.

/ Leif Carmling, Refox