Cibes Lift

Ullman Dynamics tillverkar stötdämpande och ergonomiska båtstolar som klarar höga hastigheter på vattnet. Sommaren 2014 kommer uppfinnaren och läkaren Johan Ullman att vara tävlingsläkare för världens största motorbåtstävling i Monte Carlo.

Ett uppdrag som han tackat ja till på villkoret att han får rigga alla båtar med en utrustning som mäter vibrationer. Två förare på varje båt förses också med en mätutrustning, för att kunna jämföra exponeringen av stötar med deras smärtnivå.

Research Electronics har utvecklat marina dataloggar som kan utföra provtagning 600 gånger per sekund. De visar också GPS-data för position, hastighet och kurs. Spåret kan även följas på Google Earth som visar vibrationsnivåer längs kursen. Tidigare har man endast mätt medelvärden för vibrationer. Denna studie kommer att ge mer exakta data.

www.ullmandynamics.com >

Research Electronics har varit med och tagit fram utrustning som gör att vi kan jämföra förarnas exponering av stötar och hur mycket smärta de känner över tid. Det gör att vi kan sätta upp gränsvärden för hur mycket exponering som kan förväntas orsaka skada.
/ Johan Ullman, Ullman Dynamics