0247-233 50

MAREC – with the boat lover in mind

MAREC - med båt älskaren i åtanke
MAREC är en accelerometerinspelare för mätning av effekter på höghastighetsbåtar och deras personal. Tuffa förhållanden, öppet hav och tunga vågor exponerar höghastighetsbåtar till betydande konsekvenser. Dessa effekter kan i sin tur orsaka allvarliga skador på människokroppen och resultera i väsentlig utmattning av själva båten. Systemet samlar in rådata i realtid under båtturen, som efteråt lätt kan nås med en enkel USB-stick. Portabiliteten och enkelheten i designen tillsammans med omfattande datainsamling gör det här systemet till ett av de båsta på marknaden.

Till MAREC hemsida >

För att minska långsiktig skada och skapa en hälsosammare och bekvämare körupplevelse för dem som gillar en resa på havet har vi utvecklat MAREC.

MAREC